خودروهای سواری

تعریف
 انواع خودرو های سواری  برای کلیه متقاضیان واجد شرایط اعم از انفرادی ، سازمانی و گروهی

 انواع خودرو های سواری ساخت داخل برای متقاضیان سازمانی و گروهی

 
مشتریان بالقوه
پزشکان ، وکلا ، تجار ، بازرگانان و افرادی که بر اساس درآمد ماهانه و مدارک مالی متقن توانایی پرداخت اقساط ماهانه بیش از 35 میلیون ریال را دارند .
شرایط

مشتریان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و دارای پروانه کسب و مجوز فعالیت و شغل معتبر

مدت : حداکثر 24 ماه

سقف تسهیلات : حداکثر 50 % بهای کالای مورد درخواست

نوع قرارداد : اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی

تضامین : انواع وثایق و تضامین متداول و قابل قبول اعم از چک ، سفته ، ضمانت نامه بانکی ، اوراق سهام بورس ، گواهی سپرده و ... حسب شرایط پرونده و نتیجه اعتبارسنجی

ضامن : حسب مورد و بنا به تشخیص شرکت لیزینگ ضامن یا ضامنین معتبر می بایست معرفی گردد .

بیمه : کالای مورد درخواست حسب شرایط و نوع قرارداد ، در طول مدت قرارداد با لیزینگ به هزینه مشتری و توسط شرکت بیمه طرف قرارداد شرکت لیزینگ کارآفرین تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت .

پرداخت اقساط : وسیله پرداخت اقساط یکی از حالات کارت قسط و یا تودیع چک به تعداد اقساط توسط متقاضی خواهد بود .

سایر شرایط : مدارک و مستندات مورد نیاز و سایر شرایط در اعلامیه ها و فرم های پذیرش درج گردیده است . 


مدارک
سایر...